වැඩි ආදරය හා කථන ප්‍රමාදය (Delayed speech)

වැඩි ආදරය හා කථන ප්‍රමාදය(Delayed speech) how extra love to grandparents can effect Delayed speech of there grand children

Delayed speech (කතාකිරීම ප්‍රමාදය) වීමට දරුවන්ට ලැබෙන වැඩි ආදරය බලපායි. කථන චිකිත්සාවට (Speech therapy) පැමිණෙන බොහෝ දරුවන්ට මෙම ප්රශ්න ඇත. දෙමාපියන් වශයෙන් ඔබ තමන්ගේ දරුවාට, මුනුබුරා/මිනිබිරියට ඉතාමත් ආදරය බව අපි දනිමු. එහෙත් ඔවුන්ගේ කතාකිරීමට සැලැස්වීමට ඔබගේ දායකත්වය අවශ්‍යයි.

දරුවාගේ දෙමාපියන් රැකියාවකට යාම නිසා බොහෝවිට වැඩිහිටියන්ට දරුවා බලාගැනීමට සිදුවේ.බොහෝ වේලාවට ඔබ ආච්චි/සීයා වශයෙන් මුනුබුරා/මිනිබිරිය සමග දහවල් කාලයේදී වැඩි වේලාවක් ගතකරයි. මෙය දෙමාපියන්ට මහත් ශක්තියකි. මෙයින් දරුවාගේ පවුලේ බැදීම වර්ධනයවේ. දෙමාපියන්ට අමතරව වෙනත් අය සමග ගනුදෙනු කිරීමට හුරු වේ.

ඔබ බොහොවිට කරන්නේ ලමයා ආස කාටුන්/සින්දු පෙන්වීමයි. ඔබේ මුලික අරමුණ වන්නේ ලමයා අඩන්නේ නැතිව තබාගැනීමයි.
මෙය හොඳ ආරම්භයක් නොවේ. ලමයා මෙම ක්‍රමයට හුරුවේ. පසුව ලමයා සැම දෙයටම ඇඩීමට පුරුදු වේ. කතාකිරීමෙ අවශ්යතා ප්‍රකාශ කිරීම අඩුවේ.

පසුව දරුවාගේ දෙමාපියන් යමක් පැවසුවද ලමයා ඇඩීම සිදුකරයි. දෙමාපියන් යමක් නොදුන් විට ලමයා ආච්ච්/සීයා ගෙන් එය ලබාගනී. මෙය ඒ තත්වය දක්වා වර්ධනය වේ. මෙයින් ලමයාගේ කථනය ප්‍රමාදයවේ (Delayed speech).

අපි ලමයාගේ කථන පරීක්ෂණයට (speech therapy assessment) ලමයාගේ ආච්චි /සීයාද පැමිණීම අගය කරන්නේ මේ හේතුව
නිසායි. එවිට අපට පහසුවෙන් මේ පිළිබඳව ඔවුන්ව දැනුවත් කල හැක. දෙමාපියන් හා වැඩිහිටියන් මෙම තත්ත්වය තේරුම්ගෙන ලමයා තම අවශ්යතාව ප්රකාශ කරන තෙක් එය ලබා නොදිය යුතුය. මෙවැනි එකගතාවය දෙමාපියන් හා ආච්චි /සීයා ඇතිකර
ගතයුතුය.

කථන ප්‍රමාදය (Delayed speech) වලකාලීමට ආච්චි/සීයාට කල හැකි ක්‍රියාකාරකම්.

1) මුනුබුරා/මිනිබිරියට පැරණි කතා කියාදී .ඒවයෙන් සරල ප්රශ්න ඇසීම.
2) නැවත කතාව කියන ලෙස දරුවාට කීම.
3) සෙල්ලම් ගෙදර ඔවුන් සමග සිටීම. මෙහිදී ලමයා තනිව සෙල්ලම්බඩු සමග කතාකිරීම සිදුකරයි. හැකි සෑම විටම එයට අදාල ප්රශ්න අසන්න.
4) පැරණි Photos මුනුබුරා/මිනිබිරියට පෙන්වා ඒ ගැන විස්තර කරන්න.
5) සරල ක්‍රිඩා කියාදීම.
6) දරුවන් නිවසේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරගැනීම. උදාහරණ ලෙස ගෙවතු වගාවට, නිවස පිරිසුදු කිරීම, ආහාර පිලියෙළ
කිරීමට….

දෙමාපියන් ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් කාලය වෙන්කර ගන්න. මෙම කාලය නැවත ලැබෙන්නේ නැත. ඒ කාලය හැකි සෑම විටම දරුවා සමග කතා කිරීමට, සෙල්ලම් කිරීමට සිදුකරන්න. එවිට දරුවාගේ කථන වර්ධනය වීමක්ද සිදුවේ. නිවසේදී කල හැකි සරල speech therapy activities කිහිපයක් අපි ඔබට ලබා දී ඇත. ඒවා කියවා එම ක්රියාකාරකම් නිවසේදී සිදුකරන්න...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *