වැඩි ආදරය හා කථන ප්‍රමාදය (Delayed speech)

Delayed speech (කතාකිරීම ප්‍රමාදය) වීමට දරුවන්ට ලැබෙන වැඩි ආදරය බලපායි. කථන චිකිත්සාවට (Speech therapy) පැමිණෙන බොහෝ දරුවන්ට මෙම ප්රශ්න ඇත. දෙමාපියන් වශයෙන් ඔබ තමන්ගේ දරුවාට, මුනුබුරා/මිනිබිරියට ඉතාමත් ආදරය බව අපි දනිමු. එහෙත් ඔවුන්ගේ කතාකිරීමට සැලැස්වීමට ඔබගේ දායකත්වය අවශ්‍යයි.

දරුවාගේ දෙමාපියන් රැකියාවකට යාම නිසා බොහෝවිට වැඩිහිටියන්ට දරුවා බලාගැනීමට සිදුවේ.බොහෝ වේලාවට ඔබ ආච්චි/සීයා වශයෙන් මුනුබුරා/මිනිබිරිය සමග දහවල් කාලයේදී වැඩි වේලාවක් ගතකරයි. මෙය දෙමාපියන්ට මහත් ශක්තියකි. මෙයින් දරුවාගේ පවුලේ බැදීම වර්ධනයවේ. දෙමාපියන්ට අමතරව වෙනත් අය සමග ගනුදෙනු කිරීමට හුරු වේ.

ඔබ බොහොවිට කරන්නේ ලමයා ආස කාටුන්/සින්දු පෙන්වීමයි. ඔබේ මුලික අරමුණ වන්නේ ලමයා අඩන්නේ නැතිව තබාගැනීමයි.
මෙය හොඳ ආරම්භයක් නොවේ. ලමයා මෙම ක්‍රමයට හුරුවේ. පසුව ලමයා සැම දෙයටම ඇඩීමට පුරුදු වේ. කතාකිරීමෙ අවශ්යතා ප්‍රකාශ කිරීම අඩුවේ.

පසුව දරුවාගේ දෙමාපියන් යමක් පැවසුවද ලමයා ඇඩීම සිදුකරයි. දෙමාපියන් යමක් නොදුන් විට ලමයා ආච්ච්/සීයා ගෙන් එය ලබාගනී. මෙය ඒ තත්වය දක්වා වර්ධනය වේ. මෙයින් ලමයාගේ කථනය ප්‍රමාදයවේ (Delayed speech).

අපි ලමයාගේ කථන පරීක්ෂණයට (speech therapy assessment) ලමයාගේ ආච්චි /සීයාද පැමිණීම අගය කරන්නේ මේ හේතුව
නිසායි. එවිට අපට පහසුවෙන් මේ පිළිබඳව ඔවුන්ව දැනුවත් කල හැක. දෙමාපියන් හා වැඩිහිටියන් මෙම තත්ත්වය තේරුම්ගෙන ලමයා තම අවශ්යතාව ප්රකාශ කරන තෙක් එය ලබා නොදිය යුතුය. මෙවැනි එකගතාවය දෙමාපියන් හා ආච්චි /සීයා ඇතිකර
ගතයුතුය.

කථන ප්‍රමාදය (Delayed speech) වලකාලීමට ආච්චි/සීයාට කල හැකි ක්‍රියාකාරකම්.

1) මුනුබුරා/මිනිබිරියට පැරණි කතා කියාදී .ඒවයෙන් සරල ප්රශ්න ඇසීම.
2) නැවත කතාව කියන ලෙස දරුවාට කීම.
3) සෙල්ලම් ගෙදර ඔවුන් සමග සිටීම. මෙහිදී ලමයා තනිව සෙල්ලම්බඩු සමග කතාකිරීම සිදුකරයි. හැකි සෑම විටම එයට අදාල ප්රශ්න අසන්න.
4) පැරණි Photos මුනුබුරා/මිනිබිරියට පෙන්වා ඒ ගැන විස්තර කරන්න.
5) සරල ක්‍රිඩා කියාදීම.
6) දරුවන් නිවසේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරගැනීම. උදාහරණ ලෙස ගෙවතු වගාවට, නිවස පිරිසුදු කිරීම, ආහාර පිලියෙළ
කිරීමට….

දෙමාපියන් ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් කාලය වෙන්කර ගන්න. මෙම කාලය නැවත ලැබෙන්නේ නැත. ඒ කාලය හැකි සෑම විටම දරුවා සමග කතා කිරීමට, සෙල්ලම් කිරීමට සිදුකරන්න. එවිට දරුවාගේ කථන වර්ධනය වීමක්ද සිදුවේ. නිවසේදී කල හැකි සරල speech therapy activities කිහිපයක් අපි ඔබට ලබා දී ඇත. ඒවා කියවා එම ක්රියාකාරකම් නිවසේදී සිදුකරන්න...

Speech development at home

Have you noticed a change in speech development at home with the current trends of many people moving into apartments? Try reading this post 10 years from now, and you will still agree with me.

Mark my words, this piece of advise will help you and your family in years to come. As adults we remember what we did in our childhood on weekends, after school or during school vacations. We used to visit our cousins, stay over at their place, play a game of cricket with other children or ride a bike to show it off to our friends, collect different cards with friends, etc …

Now think about you or child. How many of you allow him/her to play with your neighboring kids?

At our households, it was necessary to play an active role as a family member. The family meant a lot to us. So our parents always gave us a chance to help each other. We learnt many new skills,told many stories at the family dinner table,etc. There was room for speech development at home.

If you take a look at the Colombo skyline you will realise that it is changing drastically.

Nowadays, many parents in Colombo move in to these apartments with their kids. They do not know the pros and cons of how it will affect their child. Have you ever wondered where they are going to play? Rooftop garden? Do you really allow them to play or do you think it’s too risky?

Pros & Cons on your child’s communication

I have met parents who live in apartments and in single storied houses. As a Speech Language Pathologist is not my duty to take decisions about your life. I don’t mind where you live, but I do care about your child’s Speech and Language development.

Most of the parents realize the truth of it only when we speak to them.They realize the truth of it and say, ” We used to play with other kids and we had a really great time back then.But our kids don’t have that opportunity”.

About speech development

This happens mostly because parents are really worried about the society. We cannot blame them because on a daily basis you hear shocking news. This ripple effect is taking place in many other countries too. Studies on this area suggests that there is a huge risk in parents isolating their children with phones,etc.

That doesn’t mean that we should forget the childhood activities we used to do. We still need to give our children a play time.It should be a time for interaction with peer groups just like what we had when we were kids.

Sometimes you find kids going to the same school/play school but they won’t interact when they are in the apartment. Do you remember how you went to your friends home (who lived 2,3 lanes apart from yours), and asked for permission from their parents to go to the ground to play?

It was very enjoyable for us back then. But does your children know how great it is to unite and play?


Do you realise that your children are not used to going out. To be frank, we don’t find many play grounds like those days. That’s because we are all caught up in a rat race where children are trained to play inside the house. They are not allowed to mingle with the society until they reach a certain age group.

You need to focus more on your kids. Let them have good social interaction and communicate with other kids. Speech development at home is necessary. It will eventually help them to work on their Speech and Language skills.

You can read more details about play from our post. We also recommend you to share this post with any parents who would find this article helpful.

Autism(ඔටිසම්) : Speech Therapy

Autism (ඔටිසම්) වර්තමානයේ සුලබව ඇසෙන තත්ත්වයකි. බොහෝ දෙමාපියන් ඔටිසම් සහ Speech Therapy පිළිබඳව වැඩි අවදානයක් ලබාදේ. මේවන විට බොහොමයක් දරුවන් මෙම තත්වයෙන් පෙලේ. බොහෝ දෙමාපියන්, දරුවාගේ මේ තත්ත්වය පිළිබඳව කලකිරීම නිසා මෙම තත්වය මගහරවා ගැනීමට හෝ අඩු කිරීමට උත්සාහ ගන්නේ නැත.ඇත්තටම “ඔටිසම්” යනු කුමක්ද? ඔටිසම් වල ලක්ශණ මොනවාද යන්න සමහර දෙමාපියන්ගේ දැනුවත්බව තරමක් අඩුය.

අප්‍රේල් මස 2 වන දින , ලෝක ඔටිසම් දැනුවත් කිරීමේ දිනය (World Autism Awareness Day 2020) ලෙස United Nations
විසින් නම් කරන ලදි.

ඔටිසම් තත්වය ඇතිවීමට හේතු බොහෝ ප්‍රමාණයක් තිබිය හැකිය. නමුත් එය නිශ්චිතවම කුමක්ද යන්න කිව නොහැකිය. වර්තමානයේ නව ප්‍රබේදයක ඔටිසම් තත්ත්වයක් හදුනාගෙන ඇත. එනම් Virtual autism, මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ අධිකව TV, Phone, Tabs නැරඹීමයි.

ඔටිසම් සහිත ලමයකුගේ ලක්ශණ ලමයාගේන් ලමයාට වෙනස් විය හැකි සහ රෝගයේ තිවුරතාවය(Severity) වෙනස්විය හැක.

Autism(ඔටිසම්) ප්‍රධාන ලක්ශණ වන්නේ

  • අදහස් හුවමාරු කිරීම හැකියාව අඩුවීම
  • වෙනත් ලමයින් සමග එකතු නොවීම.(Poor social skills)
  • ඇස් දෙස බලා කථා කිරීම අඩුවීම (Poor eye contact)
  • ඇගිලිවලින්(දබර ඇගිල්ල) පෙන්වීමේ හැකියාව නැතිවීම (No pointing behavior)
  • එකමදේ නැවත නැවත කීම/කිරීම
  • සංගීතයට දැඩි කැමැත්තක් දැකිවීම
  • කැරකෙන දේ වලට වැඩි ආකර්ශන වීම සහ ඒ දෙස වැඩි වේලාවක් බලාසිටීම

මෙම ලක්ශන ලමයාගේන් ලමයාට වෙනස්විය හැක. එම නිසා පුර්ව නිගමනයකට නොපැමිණ, මෙය මගහරවා ගැනීමට කටයුතු කරන්න.

දෙමාපියනි ඔබගේ සහය ඔබගේ දරුවාට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යවේ. ඔබගේ දරුවාට අනාගතයේ තනිව ජීවත්වීමට අවශ්‍ය ලෙස ඔවුන්ව දැන්සිටම සුදානම් කරන්න.මෙවැනි ලමුන්ගේ හැසිරීම් රටාව වෙනස් කිරීම (Behavior modification) මගින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැක. මීට අමතරව වෙනත් බොහෝ Therapy ක්‍රම වර්තමානයේ පවතී. Speech pathologists/therapists මුනගැසී දෙමාපියන්ට අවශ්‍ය දැනුම හා ලමයාට autism speech therapy ලබාදීම හා එම ක්‍රියාකාරකම් නිවසේදී නැවත කිරීම අත්‍යවශ්‍යය වේ.

ඔබට වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පහත Video නරඹන්න.

ඔබ ඔබගේ දරුවාට Autism ඇති දැයි සැක කරනවා නම් කරුණාකර පහත Link එකේ ඇති ප්‍රශ්න නිවැරදිව කියවා පිළිතුරු ලබා දෙන්න. අපගේ කථන චිකිත්සකවරයෙකු ඔබව සම්බන්ධ කරගනී. මෙම අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න.

මෙම ලිපිය වැදගත්වේ යැයි සිතන්නේ නම් මෙය තවත් අයෙකු සමග බෙදා ගන්න ….

Play to develop speech

Today we are going to tell you the importance of play to develop children with speech delays. As speech & language pathologists we always recommend your children to play with their bothers & sisters or with you (parents). Unfortunately it is not happening in the current society. Most of the parents are busy with work so the kid will miss their play time. In situations like this i would recommend them to send their kid to a play school along with regular speech therapy.

Don’t get me wrong, all we are trying to do is giving your child another chance to interact with others. This should not be the best in town. You can find a place near your home and get the child to mingle with new faces and interact with them on a daily basis.

Because a play school will be the ideal platform where you can find a peer group for your child.

Nowadays most of the families have one or two kids. So activities involved with play and social interaction is very limited.This is why it is necessary to know the benefits of play to develop speech.

How play school will be helpful while attending speech therapy

When a child attends play school, the child will develop his/her pragmatic skills and during speech therapy they will develop their speech and other language skills. These need to go hand in hand. So make sure your child gets enough play and Speech and Language stimulation at the same time.

Also, even after we send the child for play school still there is a tendency they could be idling (sit alone) and playing alone. Talk to the teacher and plan a daily routine where the child gets a chance to engage with others. Do not forget the importance of play to develop speech.

As a parent communicate with both teacher and Speech Therapists and update them on the goals that the Speech Therapist is working on. That will be a great help for everyone and especially your child.

Meanwhile don’t forget that the Speech therapists will be working for their Speech and Language goals. As a result your child will develop miraculously which will relieve you from your parental pressure and concerns with regard to child’s growth and development.

Don’t allow COVID-19 to affect your child’s speech and language

By this time we all know that speech and language therapy centers, nurseries and schools are closed due to the outbreak of the current COVID-19 epidemic. The severity of this pandemic is as such that even the president of United States – Donald Trump has also become a victim. Many of us are shocked, others are afraid and the rest are ignorant…

While a lot of things are taking place, our main duty is to protect the younger generation. So parents are keeping their children indoors. However, this has its pros’ and cons’. Children are happy because they don’t have to work or be under the supervision of a teacher / speech & language therapist.

But as speech & language therapists we know the effect it will have on your child by not being able to attend regular therapy sessions. Imagine if the child was not sitting but has just begun to sit and work with the therapist. It’s really hard to make a child sit or speak his first meaningful word and it is one of the main goals of the speech & language therapists.

We request all our parents to work on the speech therapy activities as much as you can at home and keep your children engaged during these critical days before the kids droop down to the same level they were in ,before attending speech therapy.

So let’s see what techniques of speech and language therapy we can use at home to get your child to be on track during COVID-19,

1) Make a time table

This is the best way to start and if not now then when? So make sure to follow a time table from the start. Keep the timetable in a place where you and your child can always see. This will be a good strategy to put into practise if you want your child to balance both work and play.

2) Reduce TV, phone, tab as much as you can and keep them busy with speech stimulating methods

Make use of your holiday to get to know your child better. Spend time with them and talk to them rather than sitting infront of a screen. On the other hand do not let your child take charge of the TV remote or let them unlock the phone without your permission.

3) Engage them in more of physical activities during this endemic

This is the best time to go out and be in the sun, Play with sand and learn to write letters, Teach about nature to your child, Scream while playing run and catches, Play cricket and tell your child to count the no. of balls,Speak loud and clear while you do hide and seek with them, Sing songs, Engage in creative arts and crafts, etc.

4) Sit and tell stories that they enjoy

Bring back the past. Tell stories that your grandparents taught you.. tell them about the era you lived in.. how you used fall and hurt yourself.. and how everyone gathered and played imaginery play house,etc.

5) Talk to speech therapists and try to work on those speech and language therapy goals during COVID-19

As developing a child is a joint effort, even if they are on leave.. speech therapists will be able to assist your child. Ask them for more tips to work on at home and follow them closely.

6) Ask frequent questions to improve their speech and language

While you do all the above make sure you converse with them and ask more questions, explain it to them and get them to ask questions back. Let it work both the ways.

Hope this will help everyone who is not able to attend speech and language therapy, school, Nursery during COVID-19 out there in this time of need.. its a time we should help each other and be vigilant about our surroundings..

A must read before attending a speech assessment

These days there is a growth in the number of parents who consult a speech therapist for their child or a loved one. But have you ever wondered what you should know before attending a speech assessment? If not, this post is dedicated to all of you out there who are ignorant of the process involved when taking your child/ an adult for speech therapy. So let us start….

I am sure by this time you know who is a speech therapist, but if you do not know we will tell you. A speech therapist is an amazing professional , who deals with any sort of speech, language or swallowing difficulties.

For example they will help to improve communication skills of children with Autism, ADHD, Delayed Speech, Apraxia of Speech, Down syndrome, Cerebal Palsy or adults who have Neurological conditions such as Aphasia, Dysarthriya… or ones who have voice problems or Fluency disorders such as stuttering…You name it!

During the initial assessment, your speech therapist/pathologist will ask information in detail about your child/ adults communication abilities. It is also known as taking the case history of the person. It is kind of an interview with a few questions, observation and sometimes they will use different test materials to get more details.

Here I am going talk about 5 things you must do before the speech assessment

1) Please be on time

Time is gold. So please make sure to be there on time for your speech assessment.

2) Bring all medical records

On your visit make sure to get all your child’s , his/her medical reports with you. This will help the speech therapist to find out, if there is any cause behind the problem.

3) Tell your expectations

When the speech therapist asks ” What is the reason you visited us today?” Please share your thoughts or why you have come to meet them and express your issues…so speech therapists will have a clear idea.

4) List it down before the speech assessment

If you can write down all the words he/she speaks. (If your child does not speak any word that is fine) Also make a note of what he/she can understand (Does not necessarily need to talk). The reason why I am telling you to write these is because then you would not miss any information during the assessment. If you are not sure of some answers please tell that you are not sure, so the speech therapist will make a note and check on it during the first therapy session. If he /she is attending school/ nursery bring their books with you. Those gives an idea of their academic skills.

5) Take an action

After the assessment , speech therapist will tell you what you need to do next. Make sure you clear all your doubts before you leave. What ever they recommend please fulfill it, because at the end it will help your child. If they recommend you to start speech therapy make sure you start speech therapy as soon possible.

Why is it so important to do a speech and language assessment? Because by looking at it as a speech language therapist we can understand the current communication situation or speech and language abilities of the child. First, those information will serve as a baseline and we as professionals will build the rest of their communication abilities depending on that. At a later point we can show the progress of the child..

Let them communicate…

Miracle L Team, as speech language pathologists we treat many patients who have different speech and language difficulties to communicate. When it comes to Autism spectrum disorder most of the parents are thinking that we as speech language pathologists “Take the child out of Autism Spectrum”. This is one of the misconceptions parents have.

Our GOAL is to facilitate them, by teaching them ways to communicate and live their daily life with the spectrum.

They can’t speak? Ok fine, let them communicate from other forms of communication. Somewhere along the line, they may even become verbal but as parents you need to have patience.

Do they have self stimulatory behaviours? Let them be and calm them down as long as it is not harming them or others.

Do they have temper tantrums? Guide them towards ways to communicate their needs rather than panicking, screaming back or giving what they want.

Our goal is to let them be themselves, while guiding and helping them to overcome the struggles of daily life. If they have the capacity, guide them further and further to live a nearly-typical life. It may not be perfect in your eyes or what the society is thinking. But it’s perfect in their own way. A lot of the times we are in a haste to “make them normal”. What even is normal? Every child is different and awesome in their own way, be patient.

For all those super mothers, with children in the autism spectrum. We as professionals know and we totally understand, as a mother that it is not easy to listen to the criticism of others and yet you are giving your child your everything to make life better for them. It’s unimaginable!

This valentines, we wish you will be happy seeing how much you give to your little children in the autism spectrum…

HAPPY VALENTINE’S DAY TO OUR SUPERMOMS!

Give an opportunity for your child to speak

Do you give an opportunity for your child to speak at home? Will you allow them to get their needs just by crying or in any other way rather than asking for it? Then it is time to stop it. This is the most harmful thing you can do a to a child these days. We know that you love your child more than the world, however you will understand why we are telling you that it is okay for a child to cry by reading this post.

Every human have basic needs such as,

1) Food 
2) Toileting 
3) Protection 
4) Clothes 

So now as parents you have a window to use these needs and give a chance for your child to speak

We as humans need to communicate our needs somehow. It can be by any mode of to communication such as;


i) Crying 
ii) Gesturing or Pointing 
iii) Verbally 

The first mode of communication of a human being is the birth cry. Thereafter, we evolve by gesturing and then saying one word.If your child is older than 2 years he/she must express their needs by using simple two words..

But unfortunately some parents cannot understand this. What they do is, as soon their child cries they willingly give whatever they want without getting any verbal outputs from the child or by analysing their facial expressions. Read our free speech therapy tips to get an idea on how to improve their communication skills.

Your child is really smart…he/she will understand this behavior of parents and after some time they will know that by crying he/she can get their needs. Because of that their communication will be restricted only to nonverbal communication..

Dear parents wait until your child is asking for their needs from you give an opportunity for your child to speak. You MUST prompt them to communicate. This is the only method to expand their vocabulary

Pronunciation Difficulty – උච්චාරණය කිරීමේ අපහසුතා

ඔබට මතකද ඔබේ කුඩා දරුවාගේ කතා කිරීමේ විලාශය? බොහෝ විට ඔවුන් වැඩිහිටි  අප කථාකරන අන්දමට වඩා වෙනස්ය. ඔබ සිතුවාද ඇයි දරුවා මේ විදියට කතාකරන්නේ කියල? එයට හේතුව වන්නේ සමහර ශබ්ද ඔවුන්ට උච්චාරණය කිරීමට අපහසුතා (Pronunciation Difficulty) නිසායි. ඔවුන් ඔවුන්ගේම වචන සාදාගනිමින් කථා කිරීම සිදුකරයි.

Phonological Processing Disorder යනු එක්තරා ආකාරයක උච්චාරණය සම්බන්ධ ගැටලුවකි. මෙය Speech sound disorder ලෙසද හදුන්වයි.

දෙමාපියන් හා නැදෑයින් දරුවාගේ මෙම කථා විලාශයට බොහෝ කැමැත්තක් දක්වයි. නමුත් මෙම කථා විලාශය ලමයාට වයස අවුරුදු 6 පසුවද පවතී නම්, දෙමාපියන් වශයෙන් ඔබ ඒ සම්බන්ධව අවධානය යොමුකළ යුතුය.

උච්චාරණයේ අපහසුතා (Pronunciation Difficulty) ඇතිවිය හැකි ආකාර කිහිපයක් තිබෙනවා.

එක් ආකාරයක් වන්නේ Articulation disorders සහ අනෙක් ප්‍රධාන ආකාරය වන්නේ Phonological processing disorders යනුවෙන් හැදින්වේ.

Articulation disorders ඇතිවීමට එක් හේතුවක් විය හැක්කේ, කතා කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ද්‍රියන් එනම් දත්, දිව, හනු, තොල් ආදියේ සිදුවන වෙනස් වීම් වලිනි

Phonological processing disorders , මෙම තත්වය මෙයට හේතුව විය හැක්කේ ලමුන්ට එම ශබ්ද නිපදවීම පිළිබඳව සංකල්පය/දැනුම මදිකමයි. මෙය වලකාලීමට කල යුත්තේ ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීමයි.

අවුරුදු 5-6 වන දරුවන්ට බොහෝ ශබ්ද උච්චාරණය කිරීමට හැකියාව තිබුනද සමහර ශබ්ද උදා : “ර” උච්චාරණය වයස අවුරුදු 6 වන තෙක් නිසි අයුරින් නොවේ. මේ නිසා දරුවාගේ වයසද උච්චාරණය අපහසුතා සදහා බලපායි.

පහත උදාහරණ බලන්න. මෙවැනි උච්චාරණය අපහසු බොහෝවිට දරුවන් පෙන්නුම් කරයි
සමනලයා- තමනලයා
රතු – ලතු
රඹුටන් ලඹුටන්
තාත්තා-කාක්කා

ඔබේ දරුවාගේ මෙවැනි උච්චාරණය අපහසුතා පහලින් Comment කරන්න .

ඔබේ දරුවාටත් මෙවැනි අපහසුතා ඇති නම් අදම අපගේ කථන චිකිත්සකවරයෙකු හමුවන්න…

Free 6 speech therapy tips for children

Most of the parents complain that their children won’t sit or work with them by staying at one place, like how they do in the clinical set up. We thought it would be helpful for our parents if we could give some tips on improving the child’s speech & language at home. Today we are giving Free 6 speech therapy tips for children.

Main reasons for your child’s speech delay are because,

1) Parents provide their needs before children ask for it
or
2) Due to being over exposed to screen time...

So as parents you need to keep your child away from these behaviors if you want them to develop.

TIP #1 

Self talk is one way to approach your child. As parents you need to comment on each movement/task of yours in simple language and let your child hear it.

Take any situation, such as in the kitchen. So every day when you prepare your meals, take your child with you and comment about what you are doing.
” I’m going to prepare our dinner, now I’m going to cut potatoes , can you please pass the potatoes…..after cutting I’ll put those in to a pot…”

This way keep commenting on your actions. Child will pick those in time and improve his/her vocabulary.

TIP #2 

Teach your child to use the table and chair. Most of the parents will allow their child to play on the floor but ultimately child will only learn to move here and there instead of doing his/her work by sitting in one place. So teach them to do their work on the tabletop.

TIP #3 

Don’t allow them to just play. As parents talk with them, ask questions from them even if they don’t reply. If they wont answer, you tell the answer also. Ask questions as much as you can.

TIP #4 

Make a list of your child’s preferences (eg food,toys,songs…) and use those to get the work done. This will help you and your speech & language therapist to use those as reinforces in future.

TIP #5

If your child is attending speech therapy, ask your speech therapist about the goals/ activities they are working on and practise those at home

TIP #6 

Next question will be “How many times?”
I would say 300 times per day
More trials you do,more results you get.

Because those were selected according your child’s capabilities, so the more you practice better the effects are.

Make sure to talk with your child as much as possible.

If you think engaging in these Free 6 speech therapy tips is a tedious job or that the child is not willing to cooperate you can consult a speech therapist. Before you go to meet your speech therapist we would recommended you to read this.